Clusterontwikkeling

CLUSTERONTWIKKELING DOOR BUSINESS PARK AVIOLANDA

“Het Aviolanda aerospace cluster verbindt – fysiek en virtueel – elkaar aanvullende aerospace (MRO) bedrijven, kennis en opleiders die producten aanbieden aan huidige en toekomstig gevestigde civiele en militaire operators en dienstverleners”

vliegtuig kopie

MRO

Een essentieel onderdeel van onderhoudsactiviteiten is het beschikbaar hebben van nieuwe of gereviseerde onderdelen gekoppeld aan de logistiek die hier achter zit. Bij MRO activiteiten worden inspecties gepland, waaruit reparatie of vervangingsopdrachten komen. Bij Fokker Services worden veel van deze diensten in de zgn. back shops gerealiseerd. Kleine, gespecialiseerde afdelingen, die elk hun eigen onderdeel behandelen (avionica, bewegende delen, interieur, motor, etc.).

COMPOSIET

Vliegtuigen en helikopters bestaan steeds vaker (deels) uit composietmaterialen. Er is echter nog een tekort aan kennis van composietreparatie. Kapotte composietdelen vervangen in plaats van repareren is daarom gangbaar. Er is daardoor een grote vraag naar composiet onderhouds- en inspectiediensten in de militaire en civiele luchtvaart. De reparatiemarkt zal sterk groeien door het toenemende gebruik van composieten en de mogelijkheden om die te kunnen repareren.

Aircraft
NFF5824-1024x681

UAV / ONBEMAND

De ontwikkeling van onbemande vliegtuigen gaat bijzonder snel. Daar waar deze markt vooral een militaire markt was, komen deze nu in allerlei schaalgroottes (van 100 gram tot 14 ton) voor en voor meerdere toepassingen. Omdat de wetgeving achterblijft bij de marktvraag, zijn er veel kleinere bedrijfsmatige ontwikkelingen. Er zijn alleen al in Nederland 60 bedrijven aangesloten bij de branchevereniging DARPAS.  En omdat UAV zo’n jonge toepassing is, is er behoefte aan een omgeving voor kennisuitwisseling, testen en mogelijk ook onderhouden en certificeren.

GA NAAR UNMANNED.NL

AVIOLANDA BUSINESS CLUB

De Aviolanda Business Club is in 2013 opgericht ten behoeve van de clusterontwikkeling van bedrijven op en rondom Woensdrecht. Business Park Aviolanda biedt deze bedrijven de mogelijkheid om zichzelf te presenteren en business opportunities te verkennen. Tijdens deze tweemaandelijkse business borrel worden er door verschillende partijen gesprekken gevoerd die de basis kunnen vormen voor toekomstige samenwerkingen.