Duurzaamheid

Aviolanda Woensdrecht is een duurzame gebiedsontwikkeling met oog voor mens, bedrijven en omgeving.

Dit is bekrachtigd in de Ruimtelijke visie Aviolanda en de Samenwerkingsovereenkomst uit 2011. In de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven dat partijen zich maximaal inzetten om Aviolanda Woensdrecht zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen.

Om dit meetbaar, zichtbaar en tastbaar te maken is er een nulmeting gedaan en zijn verbeterkansen in kaart gebracht. Dit is opgenomen in de Duurzaamheidsverklaring. In maart 2015 hebben elf uiteenlopende partijen de Duurzaamheidsverklaring Aviolanda getekend.

De partijen die hun handtekening hebben gezet zijn het Ministerie van Defensie, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Benegora, Fokker Elmo, Fokker Services, Prop Beplantingswerken, ROC West-Brabant, AM&TS, Business Park Aviolanda en gemeente Woensdrecht.

Door de ondertekening committeren de partijen zich aan bovengenoemde ambities. Zij onderstrepen dat bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten optimaal wordt ingezet op de ambities uit de rapportage.

IMG_4867