Natuur

Het succes van Aviolanda Woensdrecht als geheel is mede afhankelijk van de realisering van een aantal groene projecten.Het doel van de diverse natuurprojecten is om het leefmilieu van mens, plant en dier te verbeteren in het gebied.

Ontwikkelingen

Aviolanda Woensdrecht staat voor duurzame economische groei in Brabant, waarbij ook de leefomgeving en natuur een positieve impuls krijgt. Het gebied moet op een verantwoorde wijze gevuld worden, met respect voor de ecologische kwaliteiten van het gebied. Er wordt dan ook gestreefd naar een gelijke opgang van de economische, leefbaarheids- en de natuurontwikkelingen.

Schetssessie

Brabantse Wal

Woensdrecht is een mooie groene gemeente in het gebied van de overgang van het Brabantse zandlandschap naar de lager gelegen Zeeuwse zeekleipolders. Het unieke karkater van Woensdrecht wordt bepaald door de Brabantse wal, een zandplateau die in de laatste ijstijd, zo’n 10 tot 15 duizend jaar geleden, gevormd is. Er komen zeer veel, soms zeldzame, diersoorten voor: vogels, reptielen, amfibieën en diverse zoogdieren.

juli2010 (7)

Ecologische verbindingszones

Om deze natuur te behouden en te versterken zijn er op de Groene Agenda van Aviolanda Woensdrecht diverse natuurprojecten opgenomen die natuurgebieden met elkaar verbinden. Door deze zogenaamde ‘ecologische verbindingszones’ kunnen diersoorten migreren tussen de verschillende natuurgebieden. Goed overleg met grondeigenaren ter plaatse is hierbij van groot belang.

natuur2

Uitvoeringsprogramma Groene Agenda

Uit de totale ambitie op het gebied van natuurontwikkeling is doorDienst Landelijk Gebied (DLG) is in samenwerking met alle betrokken partijen, een extract gemaakt van mogelijke groene projecten die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden: het uitvoeringsprogramma Groene Agenda Aviolanda 2011-2016.